«Энэ hүниин хоорондо 9 шүлэг бэшэжэрхиhэн байгааб…»


Дата: 16.11.2021 08:59:53 Просмотров: 1857 Длительность: 29:01
Поделиться:

Категории: Блоги
«Энэ hүниин хоорондо 9 шүлэг бэшэжэрхиhэн байгааб…»

Жэгүүртэ хүлэг. Дондог Улзытуев. Үдэр бүриин тэмдэглэлнүүд. 2-дохи дамжуулга.

Из дневников Дондока Улзытуева. 2 выпуск

Д. Улзытуевай үдэр бүриин тэмдэглэлнүүдтэ зорюулагдаhан хоёрдохи дамжуулга соо поэдэй 1957 оной намарай эхиндэ бэшэhэн хүн ба үе саг, хүн ба түүхэ, поэт гээшэ хэн гээшэб, яагаад шүлэг бэшэгдэдэг бэ г.м. олон hанаа бодолнууд харагшадта дурадхагдана.

Во второй передаче, посвященной дневникам Д. Улзытуева, представлены записи поэта начала осени 1957 года, его размышления о личности и эпохе, личности и истории, предназначении поэта и поэзии и мн. др.

Энэ дамжуулга манай ютуб субаг, сайт дээрэ хараха аргатайт.

Полный выпуск на нашем ютуб-канале и сайте

Хүтэлэгшэ Лариса Халхарова @larisakhalkharova

Дэлгэсэй зураг буулгагшад @ andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valeri

Гэрэл зураг хабсаргагша Данзан Гармаев

Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он @ #buryatua #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал

Написать комментарий
Комментарии

Янжима Галсанова
09.11.2021 20:00:22
????????????
Suren Mayurov
11.11.2021 10:46:48
Сайн байна! тунхалан гэхэдээ юун гэнэб?